ما در یوتاژن به انجام تست های تشخیصی دقیق در بالاترین سرعت ممکن می اندیشیم.

چشم انداز ما راه اندازی پلتفرم های به روز و پیشرو تشخیصی برای انواع بیماری های عفونی و سرطانی، غذا و کشاورزی با سرعت بالا و امکان انجام تست در محل است و بر این اساس، دانش کاربردی و سبد محصولات خود را تکمیل نموده و با متخصصان همکاری خواهیم نمود. ما بر این باوریم که ابتکار و تلاش امروز ما با اتکا بر دانش روز و علوم بین رشته ای و در چارچوب قواعد تضمین کیفیت، خواهد توانست آینده تشخیص بیماری ها و سلامتی انسان را اعتلا بخشد.


تعهد ما

متعهد می شویم سلامتی انسان و بهبود کیفیت خدمات بهداشت و درمان را هدف خود قرار دهیم و در مسیر یافتن و یا ساختن راه حل های جدید برای تشخیص دقیق تر و سریع تر بیماری ها و آلودگی ها حرکت کنیم.
همکاری ها

باور داریم همکاری با سایر افراد از تخصص های مختلف ما را با سرعت بیشتری به اهداف خود در راه اندازی پلتفرم های تشخیصی نوین می رساند و از این رو با گروه های دانشگاهی، تولیدکنندگان و متخصصان در زمینه های مختلفی ارتباط داشته و از فرصت های جدید در این راستا استقبال می کنیم.


    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی انجام کار با ما تماس بگیرید

    حوزه موردنظر