با تیم استارتاپ یوتاژن آشنا شوید:

aras-borji
آرش برجی‌خانی
رئیس هیئت‌مدیره
Fateme Gheidari
فاطمه قیداری
بنیانگذار و مدیرعامل
Motahareh Jadidi
مطهره جدیدی
مدیر تحقیق و توسعه
Molood Bagheri
مولود باقریه
مسئول فنی

    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی انجام کار با ما تماس بگیرید

    حوزه موردنظر