بافر استخراج سریع RNA از ویروس (یوتاپیور)
۱۱ اسفند، ۱۴۰۰
تشخیص بر پایه NEAR
۱۲ اسفند، ۱۴۰۰


تشخیص بر پایه LAMP


این فناوری می‌تواند برای تشخیص همزمان چندین بیماری و در تنظیمات مختلف مورد استفاده قرار گیرد. پلتفرم LAMP سازگار با دستگاه های موجود در آزمایشگاه ها از جمله دستگاه real-time PCR می باشد. همچنین می‌توان آن را برای استفاده در خانه یا تشخیص بر بالین تطبیق داد. با کمک پروب های فلوئورسنت Beacon، این فناوری قابلیت تشخیص چندگانه را خواهد داشت. فناوری LAMP این پتانسیل را دارد که به طور چشمگیری پیامدهای سلامتی را برای مردم در سراسر جهان تغییر دهد، شیوع بیماری را کاهش دهد و به بیماران کمک کند زودتر تصمیمات حیاتی بهداشتی را اتخاذ کنند.

Picture from: Alhassan A, Li Z, Poole CB, Carlow CK. Expanding the MDx toolbox for filarial diagnosis and surveillance. Trends Parasitol. 2015 Aug;31(8):391-400.


    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی انجام کار با ما تماس بگیرید

    حوزه موردنظر