تشخیص بر پایه NEAR
۱۲ اسفند، ۱۴۰۰
utagene-events
فراخوان ثبت‌نام بیست و هشتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی
۲۲ آبان، ۱۴۰۱


تشخیص بر پایه CRISPR

این پلتفرم وجود اسیدهای نوکلئیک خاص را که نشان دهنده بیماری هستند، در نمونه افراد جستجو می کند و اطلاعات بالینی و تشخیصی لازم را ارائه می دهد. سیستم تشخیص بر پایه کریسپر یوتاژن، با استفاده از نوکلئازهای Cas که برای یافتن یک توالی ژنی خاص طراحی شده اند، کار می کند. با یافتن توالی مورد نظر، نوکلئاز قابلیت برش را فعال می کند که منجر به تولید سیگنال می شود و ایجاد سیگنال تأیید می کند که توالی پیدا شده است.

Picture from: Mustafa MI, Makhawi AM. SHERLOCK and DETECTR: CRISPR-Cas Systems as Potential Rapid Diagnostic Tools for Emerging Infectious Diseases. J Clin Microbiol. 2021 Feb 18;59(3):e00745-20.


    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی انجام کار با ما تماس بگیرید

    حوزه موردنظر