کیت تشخیص سریع مولکولی COVID-19 بر پایه RT-LAMP (یوتاپلکس)
۱۱ اسفند، ۱۴۰۰
تشخیص بر پایه LAMP
۱۲ اسفند، ۱۴۰۰


بافر استخراج سریع RNA از ویروس (یوتاپیور)

بافر استخراج سریع RNA با استخراج ماده ژنتیکی ویروس در یک مرحله و مدت زمان کمتر از ۵ دقیقه و بدون نیاز به سانتریفیوژ یا مراحل شست و شو باعث کوتاه شدن زمان انجام تست های تشخیصی مولکولی می‌شود. محصول UtaPure می‌تواند به منظور انجام تست های مولکولی مانند PCR و یا RT-LAMP روی نمونه های مشکوک به ویروس کرونا مورد استفاده قرار گیرد. این محصول دقت و حساسیت و اختصاصیت تست های مولکولی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.


مراحل استفاده از بافر استخراج سریع RNA

utapure steps-1

1. نمونه گیری به وسیله‌ی سوآپ از حلق یا بینی

utapure steps-2

2. ترکیب نمونه سواپ با بافر استخراج سریع

utapure steps-3

3. انکوباسیون محلول در دمای ۹۸ درجه به منظور غیرفعال سازی ویروس

utapure steps-4

4. استفاده مستقیم از مقدار مناسب محلول نهایی در واکنش تشخیصی


    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی انجام کار با ما تماس بگیرید

    حوزه موردنظر