در صفحه اخبار می توانید اطلاعات به روز از یافته های علمی، تولیدات صنعتی، رویدادها و گردهمایی های ایران و جهان در زمینه تشخیص بالینی و بهداشتی به دست آورید.


    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی انجام کار با ما تماس بگیرید

    حوزه موردنظر